Danh sách lớp KTĐT 20181 -TC 207-ET3102-Mã lớp 104622

Danh sách lớp KTĐT 20181 -TC 207-ET3102-Mã lớp 104622 nhập thông tin vào danh sách lớp để nhận thông báo và tài liệu môn học
Chú ý : Nhập và kiểm tra chính xác địa chỉ email SAU khi nhập 30′
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i4L3GtjH-Vve6k3fGnqMvUZwfhNpOp2efYQZqsR1iJU/edit?usp=sharing

Ds học viên làm báo cáo môn HTTTYT 11/2015

Danh sách học viên báo cáo môn HTTTYT-Lớp CC ĐTYS khóa 1
Các bạn nhập vào ds sau
Link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eZmGSQ0uSDlW5NN9F93aolRTWGPQjPOIlrIxVnqI1fI/edit?usp=sharing

Electronic Devices and Circuit Theory, 10th Ed – International Editon By Robert L. Boylestad, Louis Nashelsky

Link sách tham khảo môn CKĐT

Huy's Blog

Electronic Devices and Circuit Theory, 10th Ed – International Editon By Robert L. Boylestad, Louis Nashelsky

“Completely updated with the most current computer analysis coverage, this classic book on electronic devices and circuit theory provides a detailed study and high level of accuracy, offering users a complete and comprehensive survey on all the essentials they will need to understand in order to be successful on the job. Divided into two main components (the dc analysis and the ac or frequency response), it uses a “building block” approach, progressing from one chapter to another in a systematic manner. Featuring a well-designed color format that highlights and defines important concepts, it covers a majority of the important configurations and applications for each device, and includes numerous examples and applications to reinforce and enhance understanding. “Ensures comprehension of fundamental concepts such as diodes and transistors before tackling the more advanced topics such as…

View original post 94 more words

Danh sách lớp CKĐT 2014-2015 D3-507

Các bạn sinh viên nhập thông tin vào Danh sách lớp CKĐT 2014-2015 D3-507 để nhận thông báo và tài liệu môn học
Chú ý : Nhập và kiểm tra chính xác địa chỉ email

Link : https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajxc7mqVgD65dE9YRmtkd3VpNTlJbkNxSjc0RVkxa0E&usp=sharing

Link bài tập và đề thi tham khảo

Mẫu báo cáo BTVN

Nhắc lại :

Các tài liệu tham khảo để làm BTVN : https://hqhuy.wordpress.com/2014/03/01/bao-cao-btvn1/

Image

 

Hướng dẫn sử dụng Multisim 10.0 và 6.2

Hướng dẫn sử dụng Multisim 10.0 và 6.2

Huy's Blog

Nguồn : ĐHTN HCM
Tác giả : Nhóm tác giả

Multisim là phần mềm mô phỏng dùng trong thiết kế, phân giải… các mạch điện tử. Multisim là phần mềm hỗ trợ khá mạnh trong các lĩnh vực điện tử vì sử dụng đơn giản, giao diện trực quan, dễ nhìn, dễ hiểu. Hỏi khá là chi tiết . Thêm vào đó thì Multisim hỗ trợ cho người sử dụng 1 thư viện linh kiện khá phong phú và thông tin về linh kiện khá đầy đủ.
Cũng như Protues thì Multisim được hỗ trợ nhiều hơn về tính năng mô phỏng. Trái lại đây là phầm mềm khá nặng so với các phần mềm mô phỏng khác. Nhưng mà thay vào đó là đầy đủ và chi tiết.
Đây là tài liệu hướng dẫn các pác sử dụng phầm mền Multisim 10.0 và 6.2. Để mọi người có thể…

View original post 27 more words