Danh sách SV kỳ 20172

Các bạn sinh viên kỳ 20172 nhập thông tin vào danh sách lớp để nhận thông báo và tài liệu môn học
Chú ý : Nhập và kiểm tra chính xác địa chỉ email SAU khi nhập 30′

Deadline : hết thứ 6 26/1/2018. Sau đấy coi như k học !!!

Link :

Lớp KTĐT TC 309 101662 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JjOrbuTWfN_SnhsBaKthA-SaP3wJ7mpRUxlfTDynALA/edit?usp=sharing

Lớp KTĐT TC 309 101663 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WH2zdtM7mVIuctypTc6xWWmrtmeIB0SeEpp-I6pVzN4/edit?usp=sharing

Lớp CKĐT TC 305 https://docs.google.com/spreadsheets/d/160IWNP7BUNTdMsji5JSJBAyC9c_2hd_TGY1p5Nyi6hM/edit?usp=sharing

Danh sách lớp KTĐT 20162 -T 407-ET2010-Mã lớp 95697

Các bạn sinh viên lớp KTĐT 20162 -T 407-ET2010-Mã lớp 95697 nhập thông tin vào danh sách lớp để nhận thông báo và tài liệu môn học
Chú ý : Nhập và kiểm tra chính xác địa chỉ email SAU khi nhập 30′
Link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i4L3GtjH-Vve6k3fGnqMvUZwfhNpOp2efYQZqsR1iJU/edit?usp=sharing

Danh sách lớp KTĐT 20162 -T 509-ET2012-Mã lớp 96000

Các bạn sinh viên lớp Danh sách lớp KTĐT 20162 -T 509-ET2012-Mã lớp 96000 nhập thông tin vào danh sách lớp để nhận thông báo và tài liệu môn học
Chú ý : Nhập và kiểm tra chính xác địa chỉ email SAU khi nhập 30′
Link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IzisI0Dy8N2dsRL2QUxYHfFfqp5CLm5DTFq4meMYKIw/edit?usp=sharing

Bài giảng và các tài liệu môn CKĐT

Thầy gửi bài giảng và các tài liệu môn CKĐT gồm

1. Slide : in ra và đọc trước

2. Textbook : gồm các tài liệu tham khảo

3. Phần mềm Multisim : phiên bản 12, 14

4. Bài tập
5. Đề thi mẫu

Các tài liệu sẽ được update trong quá trình học.

Link : update thông qua mail !

Danh sách lớp CKĐT 20161 ET2041 91550 T-408

Các bạn sinh viên lớp CKĐT 20161 ET2041 91550 T-408 nhập thông tin vào danh sách lớp để nhận thông báo và tài liệu môn học
Chú ý : Kiểm tra chính xác địa chỉ email, các thông tin khác SAU khi nhập (tránh nhầm lẫn, không nhận được thông báo và tài liệu)
Link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BgdE8srSOV2bC0PYc_agiZgH54prxFG-V1dymdiLjNY/edit?usp=sharing

Thầy gửi bài giảng và các tài liệu môn CKĐT gồm

1. Slide : in ra và đọc trước

2. Textbook : gồm các tài liệu tham khảo

3. Phần mềm Multisim : phiên bản 12, 14

4. Bài tập
5. Đề thi mẫu

Các tài liệu sẽ được update trong quá trình học.

Link : https://drive.google.com/open?id=0Bzxc7mqVgD65YlZZSFhFUHNUcUE

Ds làm bài tập Multisim

Các bạn xem check mail để nhận được link ds
Các bạn xem và nhập thông tin còn thiếu : mã sv, email, số đt để liên lạc

Mẫu báo cáo Multisim

Link  : https://drive.google.com/file/d/0Bzxc7mqVgD65WC1JbkROZE9VS28/view?usp=sharing

  • Thời hạn : 23h59’59’’ 18/3/2016
  • Hình thức nộp

1.Nộp vào mail : hqhuy.bk@gmail.com

2.Upload lên thư mục :

Lớp KTĐT : KTDT D9 201 88501 20152

ttps://drive.google.com/folderview?id=0Bzxc7mqVgD65WkRVWlhwZ04yNjA&usp=sharing

Lớp CKĐT : CKĐT 20152
https://drive.google.com/folderview?id=0Bzxc7mqVgD65YjdFWmNyelFuVjg&usp=sharing