Danh sách SV kỳ 20172

Các bạn sinh viên kỳ 20172 nhập thông tin vào danh sách lớp để nhận thông báo và tài liệu môn học
Chú ý : Nhập và kiểm tra chính xác địa chỉ email SAU khi nhập 30′

Deadline : hết thứ 6 26/1/2018. Sau đấy coi như k học !!!

Link :

Lớp KTĐT TC 309 101662 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JjOrbuTWfN_SnhsBaKthA-SaP3wJ7mpRUxlfTDynALA/edit?usp=sharing

Lớp KTĐT TC 309 101663 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WH2zdtM7mVIuctypTc6xWWmrtmeIB0SeEpp-I6pVzN4/edit?usp=sharing

Lớp CKĐT TC 305 https://docs.google.com/spreadsheets/d/160IWNP7BUNTdMsji5JSJBAyC9c_2hd_TGY1p5Nyi6hM/edit?usp=sharing