Danh sách lớp CKĐT 20162 -TC 513-ET2040-Mã lớp 94692

Các bạn sinh viên lớp CKĐT 20162 -TC 513-ET2040-Mã lớp 94692 nhập thông tin vào danh sách lớp để nhận thông báo và tài liệu môn học
Chú ý : Nhập và kiểm tra chính xác địa chỉ email SAU khi nhập 30′
Link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r4xyeiyJt0_U1FXsZ6TYTKBehqbOibwoCD2ZuFFobbU/edit?usp=sharing

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: