Danh sách lớp HTTTYT (HIS)-Lớp tại chức chuyển hệ KTYS K1

Các bạn điền thông tin sinh viên và đề tài tiểu luận vào link google doc :
Thời gian hoàn thành : trước 8/11 (những bạn không điền thông tin sẽ được 0 điểm)
Link để upload file báo cáo trên google drive : https://drive.google.com/open?id=0Bzxc7mqVgD65aE9SOXVNUHVyOW8
Tên file đặt theo mẫu : KTYS K1-Mã SV-Họ tên SV-Báo cáo.doc
Thời gian hoàn thành : 19/11