Danh sách lớp CKĐT 20161 ET2041 91550 T-408

Các bạn sinh viên lớp CKĐT 20161 ET2041 91550 T-408 nhập thông tin vào danh sách lớp để nhận thông báo và tài liệu môn học
Chú ý : Kiểm tra chính xác địa chỉ email, các thông tin khác SAU khi nhập (tránh nhầm lẫn, không nhận được thông báo và tài liệu)
Link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BgdE8srSOV2bC0PYc_agiZgH54prxFG-V1dymdiLjNY/edit?usp=sharing

Thầy gửi bài giảng và các tài liệu môn CKĐT gồm

1. Slide : in ra và đọc trước

2. Textbook : gồm các tài liệu tham khảo

3. Phần mềm Multisim : phiên bản 12, 14

4. Bài tập
5. Đề thi mẫu

Các tài liệu sẽ được update trong quá trình học.

Link : https://drive.google.com/open?id=0Bzxc7mqVgD65YlZZSFhFUHNUcUE