Lịch thực hành Multisim lớp CKĐT 84155 D3 505

Lịch thực hành Multisim lớp CKĐT 84155 D3 505
Thời giàn : thứ 7 26/9, tiết 4-6
Phòng : D5 103

Tài liệu hướng dẫn : tiếp tục cập nhật tại đây

Bài thực hành 1 : https://www.mediafire.com/?rtp9hw3l6u9accz

Các mạch mô phỏng :

  1. https://hqhuy.wordpress.com/2014/02/17/cac-mach-mo-phong-cho-multisim/

2. http://wps.prenhall.com/chet_boylestad_electronic_11/230/59022/15109818.cw/index.html
Chú ý : làm trước bài thực hành theo tài liệu, mang máy xách tay, ổ cắm kéo dài, tài liệu

Advertisements

Tài liệu môn CKĐT

Link tài liệu, slide :

https://www.mediafire.com/folder/bsiyoxjck4qr0/Electronic_Engineering

Link tài liệu tham khảo :

Ed 10 : http://wps.prenhall.com/chet_boylestad_electronic_1o/

Ed 11 : http://wps.prenhall.com/chet_boylestad_electronic_11/