Danh sách lớp CKĐT 20151 84155 ET2041 D3-505

Các bạn sinh viên lớp CKĐT 20151 84155 ET2041 D3-505 nhập thông tin vào danh sách lớp để nhận thông báo và tài liệu môn học
Chú ý : Nhập và kiểm tra chính xác địa chỉ email sau khi nhập
Link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/10JtPgqZxpZzitBSUeM8qAeYbuZvjfc8CdjJSdz_tVrI/edit#gid=0

Tôi gửi các e tài liệu môn học
3. Cài và sử dụng Multusim : Google

Hiện tại mới có 38 bạn . Còn bạn nào chưa nhập ttin vào ds thì hoàn thành khẩn trương trong tuần này (trước 23/8)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: