Danh sách lớp CKĐT 2014-2015 TC 408

Các bạn sinh viên nhập thông tin vào Danh sách lớp CKĐT 2014-2015 TC 408 để nhận thông báo và tài liệu môn học
Chú ý : Nhập và kiểm tra chính xác địa chỉ email
Link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YHVwVMZj6XR_umBnV1H-jn5dNkTYiNg2q66XTIRDkfw/edit?usp=sharing

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: