Danh sách và tài liệu lớp HTTTYT 20131B- ET 4540 TC 311

1. Danh sách : https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ajxc7mqVgD65dE5ZWUs2VzFHWV9YaV9IWFp1eXpUV3c&usp=sharing
2. Tài liệu
+ Slides : http://www.mediafire.com/folder/e69qco6uau21m/Slides

+ Tài liệu tham khảo :

HL7 : http://www.mediafire.com/folder/1b6ak22l88yla/HL7

DICOM : http://www.mediafire.com/folder/2oc12grb81u9s/DICOM

+ Bài tập 1 : http://www.mediafire.com/view/0k4vx03b8y8bbar/20131104-Quiz_1-HIS-K54-VN.doc

Advertisements