Falling leaves Season

Falling leaves Season

Interprofessional Healthcare Informatics

Interprofessional Healthcare Informatics

Interprofessional Healthcare Informatics

Karen Monsen

This course examines the implications of informatics for practice, in nursing, public health, and healthcare in general. It covers electronic health record issues and relates ethical, legislative and political issues to health informatics. Students will also explore global and future informatics issues.

 

https://www.coursera.org/course/newwayhealthcare

Health Informatics in the Cloud Course

Đề cương ôn tập môn Kỹ thuật điện tử

Đề cương ôn tập môn Kỹ thuật điện tử
http://www.mediafire.com/view/?2nndmxtjmym

Đề thi cũ môn KTĐT

Link đến bài giảng môn Kỹ thuật điện tử

Do một số link đến các slide trong bài giảng bị lỗi, các bạn có thể tải lại toàn bộ bài giảng theo link sau.
http://www.mediafire.com/?bsiyoxjck4qr0
Cán bộ các lớp CĐ 221- 224 mang danh sách lớp

Chú ý : In slide và đọc trước các buổi học