Xây dựng module tích hợp cho OpenOffice

Nơi đây là trung tâm dự trữ những dụng cụ và tài liệu để cho người Việt Nam tải về, sử dụng và biên soạn chương trình OpenOffice.org phiên bản tiếng Việt, ấn bản chính thức Nguồn Mở của phần mềm StarOffice.

Trang này không phải là của bất cứ một ai, mà là của mọi người. Xin các bạn đừng ngần ngại về việc đóng góp ý kiến cùng chúng tôi để sửa đổi nơi này ngày càng tốt đẹp hơn.

OpenOffice.org là đề án phần mềm nguồn mở với mục đích qua sự đóng góp của cộng đồng những người viết phần mềm, soạn thảo ra một chương trình ứng dụng văn phòng hoạt động được với tất cả các hệ điều hành phổ biến và khai thác các chức năng và tài liệu thông qua các thành phần mở dựa trên các thư viện nguồn API và dạng hồ sơ XML.

OpenOffice.org gồm các ứng dụng soạn thảo văn bản, bảng tính điện tử, trình chiếu, xử lý đồ họa véc-tơ và soạn thảo trang mạng với tất cả những mệnh lệnh tương đương với các chương trình ứng dụng văn phòng khác và có thể thay thế được các phần mềm thương mại này.

http://openoffice.oss.gov.vn/