Nộp báo cáo KTĐT EE2010

1) Nộp báo cáo KTĐT EE2010 vào mail hqhuy.bk@gmail.com trước thứ 4 (22/9/2010)
– Tên file báo cáo đặt theo mẫu :
+ Tên-Họ-Đệm-Mã số Sinh viên-Báo cáo 1 (.doc)
+ Gửi kèm các file mô phỏng
+ Nén các file thành 1 file ( tên theo mẫu trên)
Ví dụ : Huy-Hoàng-Quang-972222-Báo cáo 1.rar
2) Nộp bản in báo cáo trên lớp vào thứ 4 (22/9/2010)
Chú ý : Bạn nào chưa bản photo thì nộp bổ sung

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: