The Best Industries for Starting a Business In 2010 include “Exam Prep and Tutoring”

The Best Industries for Starting a Business In 2010 include “Exam Prep and Tutoring”
Parents always want their kids to do better on tests. A large number of adults returning to school are also looking for an edge. Given the low barrier to entry, this field is competitive. But if you carve out the right niche, it could be lucrative.
The industry, which includes tutoring in such fields such as special education, language, and music, grew about 7 percent last year, according to AnythingResearch.com.

http://www.inc.com/best-industries-2010/ideas-for-launching-a-startup-main.html

Posted in Courses. Tags: , . Leave a Comment »

Nộp báo cáo KTĐT EE2010

1) Nộp báo cáo KTĐT EE2010 vào mail hqhuy.bk@gmail.com trước thứ 4 (22/9/2010)
– Tên file báo cáo đặt theo mẫu :
+ Tên-Họ-Đệm-Mã số Sinh viên-Báo cáo 1 (.doc)
+ Gửi kèm các file mô phỏng
+ Nén các file thành 1 file ( tên theo mẫu trên)
Ví dụ : Huy-Hoàng-Quang-972222-Báo cáo 1.rar
2) Nộp bản in báo cáo trên lớp vào thứ 4 (22/9/2010)
Chú ý : Bạn nào chưa bản photo thì nộp bổ sung

Test music

Posted in Relax. Tags: , . Leave a Comment »

Hướng dẫn sử dụng Multisim 10.0 và 6.2

Nguồn : ĐHTN HCM
Tác giả : Nhóm tác giả

Multisim là phần mềm mô phỏng dùng trong thiết kế, phân giải… các mạch điện tử. Multisim là phần mềm hỗ trợ khá mạnh trong các lĩnh vực điện tử vì sử dụng đơn giản, giao diện trực quan, dễ nhìn, dễ hiểu. Hỏi khá là chi tiết . Thêm vào đó thì Multisim hỗ trợ cho người sử dụng 1 thư viện linh kiện khá phong phú và thông tin về linh kiện khá đầy đủ.
Cũng như Protues thì Multisim được hỗ trợ nhiều hơn về tính năng mô phỏng. Trái lại đây là phầm mềm khá nặng so với các phần mềm mô phỏng khác. Nhưng mà thay vào đó là đầy đủ và chi tiết.
Đây là tài liệu hướng dẫn các pác sử dụng phầm mền Multisim 10.0 và 6.2. Để mọi người có thể bit mô phỏng mạch điện bằng phần mền khá hay đây. Trong đó gồm cả tài liệu tiếng việt và tiếng anh.

http://biendt.biz/index.php?option=com_content&view=article&id=648:multisim-100-a-62&catid=37:ebooks&Itemid=27

New link : http://www.mediafire.com/file/zldwymzzyzq/Huong%20dan%20su%20dung%20Work_Bench%20Multisim%209-English.pdf