Visible Body

Visible Body is the best human anatomy visualization tool available.

Visible Body features:

* Complete, fully interactive, 3D human anatomy model
* 2,400 anatomical structures, including all major organs and
systems of the human body
* Dynamic search capability
* Easy-to-use, 3D controls
* Seamless compatibility with all the most popular web browsers

This Web-delivered application offers an unparalleled understanding of human anatomy.
bgtour4.jpg

http://www.visiblebody.com

Website của TI bằng tiếng Việt đã sẵn sàng

Website của TI bằng tiếng Việt đã sẵn sàng

Để phục vụ Quý khách hàng một cách chu đáo hơn, Texas Instruments (TI) xin được cập nhật với Quý khách hàng thông tin mới nhất về tất cả các thiết bị tương tự công năng cao, thiết bị xử lý nhúng, cũng như thông tin về ứng dụng kỹ thuật. Website bằng tiếng Việt của TI sẽ giúp bạn tìm kiếm các giải pháp cho nhiều ứng dụng khác nhau của TI một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. Chúng tôi mong muốn được hỗ trợ các bạn trong quá trình thiết kế, giúp các bạn đẩy nhanh việc đưa sản sản phẩm ra thị trường.

Nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn gì về kỹ thuật, hoặc bạn muốn yêu cầu linh kiện mẫu miễn phí, hãy truy cập vào website bằng tiếng Việt của TI. Bạn cũng có thể liên hệ với văn phòng đại diện và các nhà phân phối ủy quyền của TI tại Việt Nam theo địa chỉ dưới đây. Xin trân trọng cảm ơn!
Texas Instruments City Telephone Number
TI Singapore (Pte) Limited Hanoi
Representative Office Hanoi 84-4-3936-7937
84-4-3936-7938
TI Singapore (Pte) Limited
HCMC Representative Office HCM City 84-8-3520-2939
84-8-3520-2940
Distributor City Telephone Number
Serial Microelectronic Pte Ltd
(Vietnam office) Hanoi 84-466-731373
WPG Electronics ( SA ) Pte Ltd
representative office Hanoi 84-4-3785-3058
WT Microelectronics Hanoi 84-4-3573-5966
Arrow Electronics Asia (S) Pte Ltd HCM City 84-8-3823-7850
Avnet Electronics Marketing HCM City 84-8-3520-3009
Serial Microelectronic Pte Ltd HCM City 84-8-2243-0943
WPG Electronics ( SA ) Pte Ltd
representative office HCM City 84-8-6281-0393
WT Microelectronics HCM City 84-8-3997-9935

Project Submission Form for BME HUT Design