Ngày Thử bảy tự do 8/05 : Ubuntu 10.04 LTS Lucid Lynx

Thứ bảy 8/05 (thay mà 1/05), Trung tâm CNF sẽ tổ chức ngày Thứ bảy Tự do thứ 3 với chủ đề giới thiệu và cài đặt hệ điều hành Ubuntu 10.04 LTS, Lucid Lynx:

http://www.vn.refer.org/vietnam/article.php3?id_article=443 (trang tiếng Pháp, tóm tắt tiếng Việt)

Chương trình từ 14g đến 16g sẽ trình bày cách cài đặt (bây giờ càng ngày càng dễ) Ubuntu và trả lời các câu hỏi xung quanh việc cài đặt và sử dụng Ubuntu. Những người cần có thể thao tác trực tiếp trên một máy tính của CNF và đem về một đĩa live CD để cài đựt hoặc nâng cấp tại nhà.

Sau đó, từ 16g đến 18g, cũng tại trung tâm CNF, cộng đồng Ubuntu Việt nam sẽ họp mặt để làm quen và giới thiệu chi tiết hơn những nét đặc biệt của Ubuntu 10.04 LTS:

http://blog.hanoilug.org/

Phiên bản Ubuntu này sẽ được hỗ trợ gấp đôi thời gian (3 năm cho phiên bản Desktop, cho đến tháng 04/2013), được cho là khởi động rất nhanh và có lẽ sẽ có giao diện tiếng Việt hòanh chỉnh hất tứ trước đến nay !

Cám ơn đã chú ý và phổ biến giúp thông tin này cho những ai có thể hấp dẫn!

Chúc mạnh khỏe.

— M. VU DO Quynh
AUF (Tổ chức hợp tác ĐH Pháp ngữ)
Campus numérique francophone (CNF) de Hanoi
Nhà D, ngõ 42 Tạ Quang Bửu
Tél.: (84-4) 38.68.48.85 ; Fax: (84-4) 38.69.45.09
http://www.vn.refer.org/vietnam/

Advertisements

Câu hỏi trắc nghiệm Hệ điều hành

LInk : Download

eDLI Asia 2010

eDLI Asia 2010 Group