Dùng live CD Desktop Ubuntu 9.04 Jaunty Jackalope

Tài liệu này dựa trên tài liệu trước đay đã soạn cho Ubuntu 6.06 LTS, nhưng đã cập nhật lại các hình chụp màn hình và theo thực tế. Tài liệu này cũng hướng dẫn sơ bộ việc cài đặt Ubuntu từ live CD.

Có thể tải tài liệu theo 2 định dạng ODT (Open Document
format) và PDF. Tài liệu phân phối theo giấy phép GNU/FDL

http://hanoi.centre-linux.org/article.php3?id_article=103

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: