Barcamp Hanoi 2009

Barcamp là một sự kiện về giáo dục về công nghệ không theo bất kỳ khuôn khổ truyền thống nào. Hơn cả một sự kiện về giáo dục, đây là một nơi cho nhữnng người cùng sở thích và đam mê gặp gỡ và chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm với công nghệ

Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc định nghĩa BarCamp không phải là gì. Không phải là một buổi diễn thuyết. Không phải là một buổi thuyết trình. Không phải là một hội nghị. Thật ra, nó thường được gọi là “phi hội nghị” (”un-conference”).

BarCamp là một buổi trò chuyện. Mục đích chung nhằm thu hút những người năng động thích công nghệ cùng nhau trò chuyện…và nhận thấy được cuộc trò chuyện sẽ đi đền đâu. Thậm chí chúng tôi cũng chưa có một đề tài cố định.

BarCamp chú trọng về sự tham gia. Sẽ không có khán giả, mà chỉ có người tham gia.

Tất cả mọi người sẽ được thúc đầy chuẩn bị để trình bày một vấn đề về công nghệ hoặc cũng tham gia ít nhất vào buổi trò chuyện đang diễn ra.

BarCamp cũng nhằm thực hiện vai trò chủ động thay vì là một khán giả bị động.

BarCamp không hạn chế. Bất kỳ ai tham dự-miễn là có ý định tham gia. Càng nhiều người tham gia sẽ có càng nhiều ý kiến, chủ đề, quan điểm; tham gia càng nhiều thì không khí càng hào hứng. Càng đông người tham gia, BarCamp càng trở nên tốt cho mọi người.

BarCamp không được sắp xếp. Chúng tôi sẽ hỗ trợ các phương tiện, cơ sở hạ tầng và quỹ thời gian-nhưng không thiết lập đề tài thảo luận. Chỉ khi người tham dự tập họp lại, họ sẽ đưa ra chủ đề muốn thảo luận, sau đó cả nhóm sẽ chọn chủ đề. Nhưng đừng hiểu sai giữa không được sắp xếp và không được lên kế hoạch. Có nhiều sự chuẩn bị chú trọng tạo một môi trường mà các sự giao tiếp có thể diễn ra ở bất kỳ mức độ nào. Người tham gia cũng được khuyến khích chuẩn bị trước chủ đề thảo luận của mình nhưng chuẩn bị để giúp cho cuộc trò chuyện không bị đi trệch hướng.

BarCamp là một mạng lưới rộng lớn. Tất cả mọi người đến để tham gia vào mạng lưới này và chia sẻ những gì họ trải nghiệm. Sẽ có nhiều máy tính xách tay (laptops), thiết bị định tuyến (routers), bộ chia mạng (hubs) và điểm truy cập không dây (access points).

BarCamp cũng là một công cụ giao tiếp. Mọi người mang theo máy tính và kết nối. Họ chia sẻ về những kinh nghiệm thực tế. Họ công bố những bài thuyết trình của mình lên trang web. Họ tán gẫu với nhau thông qua tin nhắn và IRC. Họ cũng đăng tải video. Ranh giới của BarCamp vượt ra khỏi vị trí dịa lý của nó.

Quan trọng hơn hết là sự kết nối mới được hình thành. Mọi người được kết nối với những người khác. Mọi người kết nối với những ý tưởng mới. Ý tưởng này kết nối với ý tưởng khác và hình thành nên những ý tưởng mới. Sự kỳ diệu xảy ra.

Event information

* Date: Sunday, April 19, 2009
* Time: 8.30AM to 5.00PM
* Location: RMIT International University, Hanoi Campus – 2/2C Van Phuc Compound, Kim Ma street, Hanoi. [Google Maps]
* Lunch: will be served
* Parking: there is a motorbike parking, and a car parking not so far from the location.
* Public transportation: public bus lines 07, 09, 13, 18, 20,….

Link :http://www.barcamphanoi.org/?page_id=2&lang=en

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: