Thi môn mạng máy tính lớp ĐTYS 3

Thi môn mạng máy tính lớp ĐTYS 3 dưới dạng trắc nghiệm. Các câu hỏi trắc nghiệm và các bài kiểm tra tự luyện tập tại địa chỉ
http://bme.hut.edu.vn/lms/course/view.php?id=46.

Account trong file đính kèm. Password mở file hỏi cán bộ lớp.

Advertisements

One Response to “Thi môn mạng máy tính lớp ĐTYS 3”

  1. Rahul Says:

    I don’t understand why you are disclosing username/password with IP addresses? Amazing.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: