KHOÁ HỌC MCSA THEO TIÊU CHUẨN CỦA MICROSOFT IT ACADEMY

KHOÁ HỌC MCSA THEO TIÊU CHUẨN CỦA MICROSOFT IT ACADEMY

Khoá MCSA tại học viện ITLAB là khoá học theo đúng tiêu chuẩn của Microsoft IT Academy nhằm đảm bảo cam kết chất lượng đào tạo quốc tế. Khóa học cho học viên các kỹ năng cần thiết để triển khai, quản lý và khắc phục sự cố liên quan đến các dòng hệ điều hành mạng Microsoft, khả năng triển khai bao gồm việc cài đặt và cấu hình hệ thống, khả năng quản lý bao gồm việc quản trị hệ thống và hỗ trợ người dùng cuối.

MCSA 2003 còn là bước chuẩn bị tốt cho học viên khả năng học tiếp các chứng chỉ cao nhất về quản lý hệ thống ( MCSE ). Khóa học MCSA cho bạn cơ hội cơ hội tích lũy kinh nghiệm và nâng cao năng lực để trở thành một chuyên gia quản trị hệ thống Microsoft – Mở rộng cơ hội cho học viên đến với các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành CNTT.

Học viên muốn đạt được được chứng chỉ MCSA của Microsoft phải hoàn thành 3 môn thi bắt buộc và 1 môn thi tự chọn. Mỗi môn thi tương đương với 1 chứng chỉ MCP.
3 môn thi bắt buộc bao gồm:

o Exam 70-270: tương ứng với khoá học Course 2272.
o Exam 70-290: tương ứng với khoá học Course 2273
o Exam 70-291: tương ứng với khoá học Course 2277

1 môn thi tự chọn theo hướng Security sử dụng:

o Exam 70-350: tương ứng với khoá học Course 2824.

2272 Implementing and Supporting Microsoft Windows XP Professional 70-270
2273 Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment 70-290
2277 Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure: Network Services 70-291
2824 Implementing Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2004 70-350

How to earn your MCSA on Windows Server 2003

To earn your MCSA on Windows Server 2003 certification, you must pass four exams:
• Two core exams on networking systems
• One core exam on client operating systems
• One elective exam

The MCSA on Windows Server 2003 certification will not retire.

If you have an MCSA credential on Microsoft Windows 2000 Server, you can transition your skills to Windows Server 2003 by taking one exam.

Details : Link

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: