Slide bài giảng Mạng máy tính

Slide 1 : Các khái niệm cơ bản về MMT
Slide 2 : Mô hình OSI
Slide 3 : Tầng vật lý
Slide 4 : Tầng liên kết dữ liệu

Tiếp tục cập nhật

Link full : http://fit.uct.edu.vn/hqhuy/courses/mmt/

De cuong va bai giang http://fit.uct.edu.vn/hqhuy/courses/mmt/.
Hoc qua mang http://fit.uct.edu.vn/courses/course/view.php?id=26

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: