Phần mềm mã mở tại Việt nam

Ngày 5/12/2008 đi dự hội thảo quốc gia về phần mềm mã mở lần thứ 5. Nói chung là tình hình ứng dụng phần mềm mã mở tại Việ nam rất là chậm do cả 3 phía
– Người dùng
– Doanh nghiệp
– Nhà nước
Nhưng đặc biệt là có trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai ứng dụng FOSS tương đối tốt tuy mới chỉ bắt đầu.

Kết luận là cầm phải kiên trì với FOSS tại Việt Nam.

Sau khi hội thảo xong thì anh em HAnoiLUG đi off luôn. Không được đông đủ lắm nhưng vẫn rất vui 🙂

Advertisements
Posted in FOSS. Tags: , . Leave a Comment »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: