Thế là thế nào :) ???

Có thể liên một blog đã công bố từ Blogger.com, như trang chủ Blogger, Blogger Play, và Blog Tiếp theo. Nếu bạn chọn “Không” blog của bạn sẽ không xuất hiện ở những chỗ này, nhưng vẫn xuất hiện trên Internet. Blog này sẽ vẫn hiển thị trên hồ sơ của bạn trừ khi bạn ẩn blog này đi. Chỉnh sửa blog hiển thị.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: