Thế là thế nào :) ???

Có thể liên một blog đã công bố từ Blogger.com, như trang chủ Blogger, Blogger Play, và Blog Tiếp theo. Nếu bạn chọn “Không” blog của bạn sẽ không xuất hiện ở những chỗ này, nhưng vẫn xuất hiện trên Internet. Blog này sẽ vẫn hiển thị trên hồ sơ của bạn trừ khi bạn ẩn blog này đi. Chỉnh sửa blog hiển thị.

Advertisements

Báo cáo đề tài NCKH Sinh viên năm học 2007-2008

TRƯỜNG ĐH GTVT
KHOA CNTT

Hà nội, ngày 11 tháng 4 năm 2008

THÔNG BÁO
V/v Báo cáo đề tài NCKH Sinh viên năm học 2007-2008

Theo thông báo của phòng KHCN, Hội nghị “Tuần lễ NCKH Sinh viên năm học 2007-2008 trường ĐHGTVT sẽ được tổ chức trong 4 ngày (22-25/4/2008). Cụ thể Hội nghị NCKH sinh viên của khoa CNTT sẽ diễn ra vào sáng thứ 5 (ngày 24/4/2008).
Đề Hội nghị NCKH Sinh viên khoa CNTT được thành công tốt đẹp, kính đề nghị các thầy cô được phân công hướng dẫn đề tài NCKH sinh viên thông báo tới các em sinh viên tham gia NCKH thực hiện các công việc sau:
1.Nộp báo cáo tóm tắt gồm
Tên đề tài
Nhóm sinh viên thực hiện, Giáo viên hướng dẫn
Nội dung tóm tắt đề tài : (3 – 5 dòng)
Hạn nộp ngày 13/4/2008

2.Nộp báo cáo chính thức của đề tài + Chương trình (Đĩa CD)
Hạn nộp ngày 20/4/2008

Tất cả các báo cáo, chương trình nộp cho đ/c Tuấn (Bm. Mạng và Các HTTT).