Danh sách lớp HTTTYT 20152 – D9 104-ET4540

Các bạn sinh viên lớp HTTTYT 20152 – D9 104-ET4540 nhập thông tin vào danh sách lớp để nhận thông báo và tài liệu môn học
Chú ý : Nhập và kiểm tra chính xác địa chỉ email sau khi nhập
Link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dyk-LV8m0q3vyfXE2SphtIMaayo8yXzjoxCMlvGnEHo/edit?usp=sharing

Danh sách lớp KTĐT 20152 88501 ET2010 D9 201

Các bạn sinh viên lớp KTĐT 20152 88501 ET2010 D9 201 nhập thông tin vào danh sách lớp để nhận thông báo và tài liệu môn học
Chú ý : Nhập và kiểm tra chính xác địa chỉ email sau khi nhập
Link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gVZ2iRxwTmwWFVUNW0k4-rnM2S1AW1lUBjKaSI_5iFg/edit?usp=sharing
Tôi gửi các e tài liệu môn học
1. Slides : https://www.mediafire.com/folder/fuyvpvqkdvqdu/Kỹ_thuật_điện_tử_(EE)
In ra và đọc trước đến slide 3 Diode

2. Sách tham khảo : https://hqhuy.wordpress.com/2014/08/27/electronic-devices-and-circuit-theory-10th-ed-international-editon-by-robert-l-boylestad-louis-nashelsky/

Danh sách lớp CKĐT 20152 87556 ET2041 TC 306

Các bạn sinh viên lớp CKĐT 20152 87556 ET2041 TC 306 nhập thông tin vào danh sách lớp để nhận thông báo và tài liệu môn học
Chú ý : Nhập và kiểm tra chính xác địa chỉ email sau khi nhập
Link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lTStjitjKDaankX7M9ZyeNpE4lKlrYCqsxu771QQgkg/edit?usp=sharing
Tôi gửi các e tài liệu môn học
1. Slides : https://www.mediafire.com/folder/ljes9oacs0aoa/Cấu_kiện_điện_tử_(ED)
In ra và đọc trước đến slide 3 Diode

2. Sách tham khảo : https://hqhuy.wordpress.com/2014/08/27/electronic-devices-and-circuit-theory-10th-ed-international-editon-by-robert-l-boylestad-louis-nashelsky/

Danh sách lớp CKĐT 20152 87465 ET2040 TC 508

Các bạn sinh viên lớp CKĐT 20152 87465 ET2040 TC 508 nhập thông tin vào danh sách lớp để nhận thông báo và tài liệu môn học
Chú ý : Nhập và kiểm tra chính xác địa chỉ email sau khi nhập
Link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R8umt-rDRAM9YWPy1lhJnFeAPogGEVEcdRpFWJ7Zk3U/edit?usp=sharing
Tôi gửi các e tài liệu môn học
1. Slides : https://www.mediafire.com/folder/ljes9oacs0aoa/Cấu_kiện_điện_tử_(ED)
In ra và đọc trước đến slide 3 Diode

2. Sách tham khảo : https://hqhuy.wordpress.com/2014/08/27/electronic-devices-and-circuit-theory-10th-ed-international-editon-by-robert-l-boylestad-louis-nashelsky/

Lịch học bù lớp CKĐT 21/11/2015

Như đã thông báo trên lớp, lịch học bù lớp CKĐT 21/11/2015
Thời gian ; Tiết 4-6
Địa điểm : D5 103

Các slide bổ sung môn CKĐT 11/2015

Ds học viên làm báo cáo môn HTTTYT 11/2015

Danh sách học viên báo cáo môn HTTTYT-Lớp CC ĐTYS khóa 1
Các bạn nhập vào ds sau
Link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eZmGSQ0uSDlW5NN9F93aolRTWGPQjPOIlrIxVnqI1fI/edit?usp=sharing

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 88 other followers