Danh sách lớp KTĐT 20162 -T 407-ET2010-Mã lớp 95697

Các bạn sinh viên lớp KTĐT 20162 -T 407-ET2010-Mã lớp 95697 nhập thông tin vào danh sách lớp để nhận thông báo và tài liệu môn học
Chú ý : Nhập và kiểm tra chính xác địa chỉ email SAU khi nhập 30′
Link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i4L3GtjH-Vve6k3fGnqMvUZwfhNpOp2efYQZqsR1iJU/edit?usp=sharing

Danh sách lớp KTĐT 20162 -T 509-ET2012-Mã lớp 96000

Các bạn sinh viên lớp Danh sách lớp KTĐT 20162 -T 509-ET2012-Mã lớp 96000 nhập thông tin vào danh sách lớp để nhận thông báo và tài liệu môn học
Chú ý : Nhập và kiểm tra chính xác địa chỉ email SAU khi nhập 30′
Link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IzisI0Dy8N2dsRL2QUxYHfFfqp5CLm5DTFq4meMYKIw/edit?usp=sharing

Danh sách lớp CKĐT 20162 -TC 513-ET2040-Mã lớp 94692

Các bạn sinh viên lớp CKĐT 20162 -TC 513-ET2040-Mã lớp 94692 nhập thông tin vào danh sách lớp để nhận thông báo và tài liệu môn học
Chú ý : Nhập và kiểm tra chính xác địa chỉ email SAU khi nhập 30′
Link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r4xyeiyJt0_U1FXsZ6TYTKBehqbOibwoCD2ZuFFobbU/edit?usp=sharing

Danh sách lớp HTTTYT (HIS)-Lớp tại chức chuyển hệ KTYS K1

Các bạn điền thông tin sinh viên và đề tài tiểu luận vào link google doc :
Thời gian hoàn thành : trước 8/11 (những bạn không điền thông tin sẽ được 0 điểm)
Link để upload file báo cáo trên google drive : https://drive.google.com/open?id=0Bzxc7mqVgD65aE9SOXVNUHVyOW8
Tên file đặt theo mẫu : KTYS K1-Mã SV-Họ tên SV-Báo cáo.doc
Thời gian hoàn thành : 19/11

Danh sách lớp HTTTYT (HIS) 20161 – D5 102-ET4540

Các bạn sinh viên lớp HTTTYT (HIS) 20161 – D5 102-ET4540 nhập thông tin vào danh sách lớp để nhận thông báo và tài liệu môn học
Chú ý : Nhập và kiểm tra chính xác địa chỉ email SAU khi nhập 30′
Link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/19qD-Fp6fDXYna4-_u4z1P9JwB-im6saERmFCO_6S3hI/edit?usp=sharing

Bài giảng và các tài liệu môn CKĐT

Thầy gửi bài giảng và các tài liệu môn CKĐT gồm

1. Slide : in ra và đọc trước

2. Textbook : gồm các tài liệu tham khảo

3. Phần mềm Multisim : phiên bản 12, 14

4. Bài tập
5. Đề thi mẫu

Các tài liệu sẽ được update trong quá trình học.

Link : update thông qua mail !

Danh sách lớp CKĐT 20161 ET2041 91550 T-408

Các bạn sinh viên lớp CKĐT 20161 ET2041 91550 T-408 nhập thông tin vào danh sách lớp để nhận thông báo và tài liệu môn học
Chú ý : Kiểm tra chính xác địa chỉ email, các thông tin khác SAU khi nhập (tránh nhầm lẫn, không nhận được thông báo và tài liệu)
Link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BgdE8srSOV2bC0PYc_agiZgH54prxFG-V1dymdiLjNY/edit?usp=sharing

Thầy gửi bài giảng và các tài liệu môn CKĐT gồm

1. Slide : in ra và đọc trước

2. Textbook : gồm các tài liệu tham khảo

3. Phần mềm Multisim : phiên bản 12, 14

4. Bài tập
5. Đề thi mẫu

Các tài liệu sẽ được update trong quá trình học.

Link : https://drive.google.com/open?id=0Bzxc7mqVgD65YlZZSFhFUHNUcUE